Servicii medicale

Clinica de chirurgie oro-maxilo-facială Timişoara
Compartimentul

“Urgenţe chirurgie oro-maxilo-facială”:

Asigură urgenţele în specialitatea chirurgie oro-maxilo-facială, 24 de ore/zi, inclusiv sîmbătă, duminică şi în zilele de sărbători legale.

Servicii medicale asigurate în compartimentul “Urgenţe chirurgie oro-maxilo-facială”:

• Tratamentul de urgenţă al plăgilor oro-maxilo-faciale
• Tratamentul de urgenţă în fracturile maxilo-mandibulare
• Reducerea de urgenţă a luxaţiilor temporo-mandibulare
• Tratamentul de urgenţă al infecţiilor oro-maxilo-faciale
• Tratamentul de urgenţă al hemoragiilor oro-maxilo-faciale, cu manifestări clinice ce pun în pericol viaţa
• Tratamentul de urgenţă al nevralgiei de trigemen

În compartimentul “Urgenţe chirurgie oro-maxilo-facială” nu se rezolvă urgenţe stomatologice.

La prezentarea în urgenţă, pacienţii peste 14 ani vor prezenta cartea de identitate.

La prezentarea în urgenţă, copiii si elevii pana la 14 ani vor prezenta certificatul de nastere.

La prezentarea în urgenţă, cetatenii straini vor prezenta pasaportul sau permisul de sedere in Romania.

Servicii medicale asigurate în

“Ambulatoriul de specialitate chirurgie oro-maxilo-facială”:

Servicess-Group-51.png
- tratamentul plăgilor
- terapia chirurgicală a flegmoanelor
- terapia chirurgicală a hematomului
- infiltraţii nervoase regionale

În “Ambulatoriul de specialitate chirurgie oro-maxilo-facială”, se pot realiza prin programare, în regim cu plată şi alte intervenţii chirurgicale:

• Extracţia dentară, alveolotomia, premolarizarea, etc.
• Odontectomia dinţilor incluşi
• Intervenţii chirurgicale ajutătoare tratamentului endodontic (rezecţia apicală, amputaţia radiculară)
• Tratamentul chirurgical preprotetic
• Terapia chirurgicală a abcesului de părţi moi
• Tratamentul chirurgical al chisturilor oaselor maxilare limitate la 1-2 dinţi
• Tratamentul chirurgical al calculilor situaţi de-a lungul canalului Wharton (sialolitotomia)
• Plastia comunicării buco-sinuzale postextracţionale
• Prelevarea de biopsii
• Terapia chirurgicală a tumorilor mici

La prezentarea în ambulatoriu, pacienţii vor prezenta cartea de identitate (certificat de naştere), bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist, cardul de sǎnǎtate.

Pentru eliberarea concediilor medicale, pacienţii vor prezenta adeverinţa de serviciu (anexa 7).

Pacienţii se adresează ambulatoriului clinicii de chirurgie oro-maxilo-facială prin programare telefonicǎ prealabilǎ la tel. 0784842760 (orar programari: luni-vineri, 8-14).

Pacienţii asiguraţi şi programaţi, care se adresează ambulatoriului clinicii de chirurgie oro-maxilo-facială cu bilet de trimitere şi card de sănătate, beneficiază de consultaţie gratuită.

Pacienţii care se adresează ambulatoriului clinicii de chirurgie oro-maxilo-facială şi nu prezintă bilet de trimitere şi card de sănătate pot beneficia de consultaţie în regim cu plată, la tariful de 65 lei (pentru consultaţie medic primar) sau 55 lei (pentru consultaţie medic specialist), în limita numǎrului de consultaţii prevǎzut de contractul cadru 2023.

Controlul medical în ambulatoriul clinicii de chirurgie oro-maxilo-facială la persoanele care nu prezintă bilet de trimitere şi card de sănătate se efectuează în regim cu plată, la tariful de 10 lei/control.

Intervenţiile chirurgicale efectuate în ambulatoriul clinicii de chirurgie oro-maxilo-facială în regim cu plată, se plătesc conform listei de preţuri CNAS, aprobată de Direcţiunea SCMUT.

Se decontează o singură consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă constatată, pentru care s-au acordat intervenţii de primă necesitate în urgenţele medico-chirurgicale sau care a fost rezolvată la nivelul cabinetului medical, cu excepţia copiilor 0 – 18 ani pentru care se decontează maximum 2 consultaţii (Contract CNAS 2023).

Pentru acelaşi episod de boală acută/subacută/acutizări ale bolilor cronice, pe un bilet de trimitere se decontează maximum 3 consultaţii pe asigurat, într-un interval de maxim 60 de zile calendaristice de la data acordării primei consultaţii (Contract CNAS 2023). Eventualele controale suplimentare în acest interval se acordă în regim cu plată, la tariful de 10 lei/control.

Pentru evaluarea clinică şi paraclinică, prescrierea tratamentului şi urmărirea evoluţiei asiguraţilor cu afecţiuni cronice, pentru una sau mai multe boli cronice monitorizate în cadrul aceleiaşi specialităţi, se decontează pe un bilet de trimitere maximum 4 consultaţii /trimestru /asigurat, dar nu mai mult de 2 consultaţii pe lună (Contract CNAS 2023).

Pentru asiguraţii cu diagnostic deja confirmat la externarea din spital, se decontează maximum două consultaţii pentru: a. urmărirea evoluţiei sub tratamentul stabilit în cursul internării b. efectuarea unor manevre terapeutice c. examenul plăgii, scoaterea firelor de suturǎ d. recomandări pentru investigaţii paraclinice considerate necesare, după caz (Contract CNAS 2023).

Servicii medicale asigurate în

“Secţia clinică cu paturi chirurgie oro-maxilo-facială”:

• Extracţia dentară la pacienţii cu afecţiuni asociate care necesită internare
• Tratamentul accidentelor şi complicaţiilor extracţiei dentare la pacienţii cu afecţiuni asociate care necesită internare
• Tratamentul chirurgical ajutător tratamentului endodontic (rezecţie apicală, amputaţie radiculară etc) la pacienţii cu afecţiuni asociate care necesită internare
• Tratamentul chirurgical preprotetic la pacienţii cu afecţiuni asociate care necesită internare
• Tratamentul chirurgical al incluziei dentare, al accidentelor şi complicaţiilor acesteia, la pacienţii cu afecţiuni asociate care necesită internare
• Tratamentul chirurgical al infecţiilor oro-maxilo-faciale la pacienţii care necesită internare
• Tratamentul chirurgical al afecţiunilor de origine dentară ale sinusului maxilar
• Tratamentul leziunilor traumatice ale ţesuturilor moi oro-maxilo-faciale la pacienţii care necesită internare
• Tratamentul fracturilor de mandibulă prin metode ortopedice sau osteosinteză
• Tratamentul fracturilor de masiv facial prin metode ortopedice sau osteosinteză
• Tratamentul traumatismelor dento-parodontale la pacienţii care necesită internare
• Tratamentul chirurgical al chisturilor osoase maxilare la pacienţii care necesită internare
• Tratamentul chirurgical al chisturilor ţesuturilor moi oro-cervico-faciale
• Tratamentul chirurgical al tumorilor benigne ale ţesuturilor moi oro-cervico-faciale la pacienţii care necesită internare
• Tratamentul chirurgical al tumorilor benigne ale maxilarelor
• Tratamentul chirurgical al tumorilor maligne oro-maxilo-faciale şi cervicale:
-buze
-limbă
-planşeu
-mucoasă jugală
-comisură intermaxilară
-gingivo-mucoasă alveolară
-fibro-mucoasă palatinală
-tegumente şi ţesuturi subiacente cervico-faciale
-maxilar/mandibulă
• Tratamentul chirurgical al adenopatiilor pericraniofaciale si cervicale
• Plastia reconstructivă de părţi moi şi osoase consecutive traumatismelor sau rezecţiilor chirurgicale după tumori benigne sau maligne oro-maxilo-cervico-faciale
• Tratamentul afecţiunilor glandelor salivare
• Tratamentul chirurgical al despicăturilor labio-maxilo-palatine
• Tratamentul chirurgical al anomaliilor dento-maxilare
• Tratamentul nevralgiei de trigemen

Important

Investigaţii necesare

• Consult cardiologic cu EKG interpretat (pentru pacientii cu afectiuni cardiace)
• Probe sanguine: hemoleucograma, timp Quick – INR, APTT, uree, creatinina, glicemie.

• Consult cardiologic cu EKG interpretat
• Probe sanguine: hemoleucograma, timp Quick – INR, APTT, uree, creatinina, glicemie, ALAT, ASAT, Na, K.

• Consult cardiologic cu EKG interpretat
• Echo cardiac (pentru pacientii cu afectiuni cardiace)
• Rx pulmonar interpretat
• Probe sanguine: hemoleucograma, timp Quick – INR, APTT, uree, creatinina, glicemie, ALAT, ASAT, Na, K.

Mențiuni importante

INFORMĂRI

• buletin de identitate
• bilet trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist
• adeverinţă de salariat cu precizarea numărului de zile de concediu de boală pe ultimele 12 luni calendaristice (sau cupon pensie, carnet elev, adeverinţă handicap)
• card de sanatate

Plecarea pacientilor internati din Clinica de chirurgie oro-maxilo-faciala, fara aviz din partea medicului curant (medicului de garda), va fi urmata de externarea disciplinara.
Clinica de chirurgie oro-maxilo-facială Timişoara

Luați legătura cu noi